Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
v

Změny v rozvrhu Wednesday 29. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.NA akct
4.A akct
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jánská Marcela Kn - - - Su
Králová Marta - - - - - - - - .. ..
Miller Pavel Ku Ku Ku Ku Ku Ku -
Pantlíková Marcela -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S007 akce akce akce akce akce akce akce akce
S009 akce
Změny v rozvrzích učitelů
Bednářová Věra
5 výměna >> MST 2.B na 30.1. 2. hod
Bělohlávek Miroslav
1 změna SEO 3.B S010
Dvořák František
1 odpadá PRA 4.A
8 změna TEK 2.L S012
Ernest Josef
4 změna FYZ 2.L S010
Ernestová Marcela
2 změna ZSV 2.L S112
5 změna CEJ 2.L S011
Gapková Eva
1 odpadá PEK 2.NA (S1)
Herrmannová Radka
1 změna CHE 2.L S112
Konečná Vladislava
1 supl. (Ja) EPO 1.NA S111
Kudrnovský Jaromír
0 spojeno (Mi) ODV 1.D (ELK) Díl2
1 spojeno (Mi) ODV 1.D (ELK) Díl2
2 spojeno (Mi) ODV 1.D (ELK) Díl2
3 spojeno (Mi) ODV 1.D (ELK) Díl2
4 spojeno (Mi) ODV 1.D (ELK) Díl2
5 spojeno (Mi) ODV 1.D (ELK) Díl2
Lhoťan Josef
3 změna MAT 2.L S010
Martinek Josef
0 změna ODV 1.CB (AUD) Díl8
0 spojeno () ODV 1.CB (AEL) Díl8
1 změna ODV 1.CB (AUD) Díl8
1 spojeno () ODV 1.CB (AEL) Díl8
2 změna ODV 1.CB (AUD) Díl8
2 spojeno () ODV 1.CB (AEL) Díl8
3 změna ODV 1.CB (AUD) Díl8
3 spojeno () ODV 1.CB (AEL) Díl8
4 změna ODV 1.CB (AUD) Díl8
4 spojeno () ODV 1.CB (AEL) Díl8
5 změna ODV 1.CB (AUD) Díl8
5 spojeno () ODV 1.CB (AEL) Díl8
Suková Kateřina
5 výměna << MAT 2.B S207 z 30.1. 2. hod
6 supl. (Ja) MAT 2.A S113
Šturmová Pavlína
1 odpadá IKT 2.NA (S2)
Wenzelová Lenka
5 supl. (Ja) PSY 1.NA S111
Zemanová Martina
6 změna LAE 2.L S011
Změny v rozvrzích tříd
1.CB
0 ODV AUD Díl8 změna Ma ()
0 ODV AEL Díl8 spojí Ma ()
1 ODV AUD Díl8 změna Ma ()
1 ODV AEL Díl8 spojí Ma ()
2 ODV AUD Díl8 změna Ma ()
2 ODV AEL Díl8 spojí Ma ()
3 ODV AUD Díl8 změna Ma ()
3 ODV AEL Díl8 spojí Ma ()
4 ODV AUD Díl8 změna Ma ()
4 ODV AEL Díl8 spojí Ma ()
5 ODV AUD Díl8 změna Ma ()
5 ODV AEL Díl8 spojí Ma ()
1.D
0 ODV ELK Díl2 spojí Ku (Mi)
1 ODV ELK Díl2 spojí Ku (Mi)
2 ODV ELK Díl2 spojí Ku (Mi)
3 ODV ELK Díl2 spojí Ku (Mi)
4 ODV ELK Díl2 spojí Ku (Mi)
5 ODV ELK Díl2 spojí Ku (Mi)
1.NA
1 EPO S111 supluje Kn (Ja)
5 PSY S111 supluje (Ja)
2.A
6 MAT S113 supluje Su (Ja)
2.B
5 MAT S207 výměna << Su z 30.1. 2. hod
5 MST výměna >> na 30.1. 2. hod
2.D
8 ADM OSK odpadá (Kr)
9 ADM OSK odpadá (Kr)
2.L
1 CHE S112 změna He
2 ZSV S112 změna Er
3 MAT S010 změna Ln
4 FYZ S010 změna Et
5 CEJ S011 změna Er
6 LAE S011 změna Ze
8 TEK S012 změna Dk
2.NA
1. les.akce třídy
3.B
1 SEO S010 změna Bh
4.A
1. les.akce třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou